Oferta

  • indywidualne podejście do każdego dziecka

  • małe grupy przedszkolne

  • zespół specjalistów

  • specjalistyczną terapię indywidualną: psychologiczną, pedagogiczną, neurologopedyczną, integrację sensoryczną, rehabilitację ruchową według metody NDT Bobath, PNF,

  • terapię pedagogiczną stymulującą wszystkie procesy poznawcze według założeń metody krakowskiej opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską

  • terapię karmienia (dla dzieci które tego wymagają)

  • język angielski

zajęcia grupowe:

  • warsztaty plastyczne

  • ruchowe z elementami integracji sensorycznej

  • stymulujące motorykę małą

oraz bogatą ofertę zajęć dodatkowych.