O nas

Integracyjne Przedszkole Bajka to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza działająca pod nadzorem Kuratorium Oświaty i realizująca Podstawę Programową określoną przez MEN z włączeniem indywidualnego i w pełni kompleksowego programu edukacyjno-terapeutycznego dostosowanego do potrzeb i tempa pracy Twojego Dziecka realizowanego w oparciu o Metodę Krakowską opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską oraz metody uzupełniające dobrane do potrzeb Twojego Dziecka.

Uzupełnieniem terapii indywidualnej są działania terapeutyczne odbywające się podczas zajęć grup przedszkolnych.

Nasza placówka zatrudnia psychologa, pedagoga, neurologopedę, terapeutę integracji sensorycznej oraz fizjoterapeutę sprawujących kontrolę nad prawidłowym rozwojem dzieci. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3-6 lat z różnymi zaburzeniami w rozwoju, dzieci bez zaburzeń oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.

Jako jedno z niewielu przedszkoli w Polsce, poza standardowym programem nauczania, oferujemy naukę czytania metodą Symultaniczno – Sekwencyjną opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską której jednym z najważniejszych zadań jest nauka poprzez zabawę.