Karta zgłoszenia

Dokumenty dodatkowe:

1.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.Orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.