Czesne

czesne – opłata miesięczna ( wyżywienie, ubezpieczenie) – 600zł

czesne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wyżywienie, ubezpieczenie) – 450zł

wpisowe – opłata jednorazowa – 150zł

wyprawka płatna raz w roku – kwota będzie podana po zamówieniu.